มารู้จักกับสายพันธุ์เมล็ดกาแฟชนิดต่างๆ

By: ไอริช - 2013-04-06

เมล็ดกาแฟ มีอยู่มากมายหลากสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ก็เกิดในพื้นที่ ที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน