กาแฟมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใด

By: ไอริช - 2013-04-06

แหล่งกำเนิดกาแฟ เชื่อกันว่าเกิดในโลกอาหรับ แถบประเทศอาระเบีย หรือประเทศอาหรับตะวันออกกลาง โดยใน