การออกฤทธิ์ของคาเฟอีน หลังจากดื่มกาแฟ ดื่มชา

สารคาเฟอีน caffeine สามารถพบได้ใน เมล็ดกาแฟ เมล็ดคา ใบชา โคลา คาเฟอีน ถูกผสมลงในน้ำอัดลม ยาแก้หวัดบางชนิด ยาแก้ปวด ยาลดน้ำหนัก เป็นต้น หลังจากที่เราดื่มกาแฟแล้ว สารคาเฟอีนในกาแฟจะเริ่มออกฤทธิ์ใน 15 นาที อยู่ในร่างกายเรานานหลายชั่วโมง ภายในระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง กาแฟจะถูกขับออกไป 50% และจะถูกทำลาย ขับหมดออกไป ภายใน 6-7 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ถูกสะสมไว้ในร่างกายนั่นเอง

สารคาเฟอีนในกาแฟ