คอฟฟี่เบรค ไอเดียสุดครีเอท ภาพโมเสกลวงตา

คอฟฟี่เบรค รูปโมเสก (Mosaic) คือ ศิลปะ หรือกลวิธีสร้างสรรค์ภาพ หรือลวดลายด้วยชิ้นวัสดุเล็กๆ อย่างเช่นงานชิ้นนี้ ทีมีการจัดวางสิ่งของในลักษณะต่างๆ และใช้เทคนิคมุมกล้อง ถ่ายภาพออกมา ทำให้ภาพที่ออกมาดูเหมือนนำ 4 ภาพ ที่มีโทนสีคัลเลอร์ฟูล แตกต่างกันมาตัดต่อเป็นภาพเดียวกัน ทั้งที่จริงๆ แล้วภาพนี้เกิดจากการจัดฉาก ไม่ได้ใช้เทคนิคตัดต่อแต่อย่างใด เจ้าของร้านกาแฟคนไหน ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ลองนำไอเดียนี้ไปใช้ถ่ายภาพกาแฟในมุมมองเจ๋งๆ แบบนี้ มาตั้งโชว์ หรือตกแต่งร้านกาแฟของเราก็ได้

ภาพโมเสก

ภาพถ่ายโมเสกลวงตาจากด้านข้าง

เทคนิคมุมกล้อง

The scattery image below may look like 4 clourful photos put together, but it is actually one photo. It was strategically constructed by Bela Borsodi created this image for the album “Terrain” by VLP


via: panicdots