มายากล เก้าอี้ล่องหน by Julien Magic

Julien Magic นักมายากล ชาวสวีเดน สร้างความประหลาดใจ ให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมา ด้วยการนั่งบนเก้าอี้ล่องหน หรือนั่งบนอากาศ แล้วอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยความสบายใจ

Sweden-based magician "Julien Magic," blows the minds of people passing by with invisible chair illusion.


via: Julien Magic