มารู้จักกับสายพันธุ์เมล็ดกาแฟชนิดต่างๆ

เมล็ดกาแฟ มีอยู่มากมายหลากสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ก็เกิดในพื้นที่ ที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป แต่จะมีเพียง 3 สายพันธุ์เท่านั้นเป็นที่นิยมดื่มในปัจจุบัน  ซึ่งได้แก่

ชนิดของเมล็ดกาแฟ

       1. อาราบีก้า (Arabica) เป็นสายพันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพดีที่สุด โดยมีสัดส่วนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 80% ของโลก การเพาะปลูกยากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ โดยจะมีเพียงแค่ 1 ใน 8 เท่านั้นที่จะเป็นกาแฟคุณภาพดี กาแฟชนิดนี้จะให้กลิ่นหอมหวานอบอวน และรสชาติดีที่สุด รวมถึงมีปริมาณคาเฟอีนที่ไม่มากเกินไปอยู่ที่ราวๆ 1.1 – 1.7% จึงเป็นที่นิยมของนักดื่มกาแฟทั้งหลาย แต่ก็แน่นอนว่าราคาก็ย่อมแพงที่สุดเช่นกัน การเพาะปลูกกาแฟสายพันธุ์นี้นิยมปลูกในทวีปอเมริกาใต้ โดยมีประเทศบราซิลเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในโลก ในประเทศไทยก็มีการเพาะปลูกกาแฟสายพันธุ์นี้เช่นกันในทางภาคเหนือ

       2. โรบัสต้า (Robusta) เป็นสายพันธุ์กาแฟที่เป็นที่นิยมเช่นกันโดยมีสัดส่วนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 25% ของโลก การเพาะปลูกทำได้ง่าย มีความทนทานต่อโรคสูง บำรุงรักษาได้ง่าย รสชาติจะด้อยกว่าสายพันธุ์อาราบีก้า แต่ก็จะให้ความเข้มข้นมากกว่าเช่นกัน มีปริมาณคาเฟอีนอยู่ที่ 2 – 4.5% กาแฟสายพันธุ์นี้มักจะนำไปทำเป็นกาแฟสำเร็จรูปเสียมากกว่า นอกจากจะเพาะปลูก และดูแลรักษาง่ายยังมีราคาถูกกว่า การเพาะปลูกกาแฟสายพันธุ์นี้นิยมปลูกในฝั่งทวีปแอฟริกา และเอเชีย ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น และสูงกว่าระดับน้ำทะเล 500 – 600 เมตร สำหรับในประเทศไทยทางภาคใต้ก็มีการเพาะปลูกเช่นกัน 

       3. ไรเบริกา (Liberica) เป็นสายพันธุ์กาแฟที่มีรสชาติด้อยกว่าทั้ง 2 สายพันธุ์ตามที่กล่าวข้างต้น ผู้บริโภคจึงไม่ค่อยนิยมกาแฟชนิดนี้นัก แต่ก็มีการนำกาแฟชนิดนี้ไปผสมกับกาแฟสายพันธุ์อื่นๆ เพื่อปรับเปลี่ยนรสชาติต่างๆ กันไป ส่วนการดูแลรักษาก็ทำได้ง่ายเช่นเดียวกับสายพันธุ์โรบัสต้า และมักจะเพาะปลูกในทางทวีปแอฟริกา

via: coffeemade , thecoffeelovers