รถเล่นกายกรรม ศิลปะ3d

โปรเจค รถยนต์เล่นกายกรรม เป็นผลงานของศิลปินชาวอังกฤษ Chris La Brooy สร้างจากเครื่องมือ 3d เขาเปลี่ยนโฉมใหม่รถ นำมาพลิกไปมากับรถคันอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสวยงาม และแปลกใหม่ ตามสไตล์ของงานศิลปะ3d

The project 'Auto Aerobics' by UK based artist Chris La Brooy using three-dimensional tools. He reinvents cars, rolling each with one another for a rendering both beautiful and strange.

เล่นกายกรรม

ศิลปะ3d

ศิลปะ3มิติ

เปลี่ยนโฉมใหม่รถ

รถยนต์เล่นกายกรรม

via: fubiz