เรื่องพิศวง ประสาทสัมผัสการรับรู้ รสชาติอาหารของสิ่งลี้ลับ

คอฟฟี่เบรค เรื่องต่อไปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ประสาทสัมผัสการรับรู้

คุณรู้ หรือเปล่าว่า เวลาที่คุณทำบุญอะไรให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วนั้น ถึงคุณจะคิดว่ารสชาติอาหารที่คุณส่งไปให้นั้นอร่อยมากเพียงใด บุคคลเหล่านั้นที่ได้รับการทำบุญจากคุณไปนั้น พวกเค้าไม่สามารถรับรู้รสชาติอาหารแต่ละชนิดได้ นอกจากของจำพวกเหล้า เนื่องจากเหล้านั้นจะมีรสชาติที่แตกต่างจากอาหารเหล่านั้น แล้วบุคคลที่เค้ารับการทำบุญจากคุณนั้น เค้าไม่สามารถรับรู้รสชาติของสิ่งเหล่านั้นได้เลย แม้กระทั่งน้ำต่างๆ ก็ตาม

เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นไม่มีความร้อนอยู่ในน้ำ ประเภทเหล่านั้นเลยไม่เหมือนเหล้าที่จะมีความร้อนถ่ายทอดไปยังประสาทรับรู้ของแต่ละบุคคล นั้นจึงเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดให้กับสัมภเวสีได้รับรู้ว่านั่นคือ เหล้า นี่คือการรับรู้เบื้องต้นของสัมภเวสีนั่นเอง

ครั้งนี้เราพูดถึงประสาทสัมผัสการรับรู้ รสชาติอาหารของสิ่งลี้ลับ ระดับสัมภเวสี ซึ่งแต่ระดับจะแตกต่างกัน โดยวิญญาณแบ่งเป็น 3 ระดับจากต่ำไปสูง
1. สัมภเวสี
2. เจ้าที่ผีบ้านผีเรือน
3. เทวดาต่างๆ
ส่วนระดับอื่นๆ ค่อยติดตามกันในคราวหน้านะคะ

by: สัมผัสตัวน้อย