ไอเดียประดิษฐ์รถไฟของเล่น รถไฟฟ้า โดยใช้สนามแม่เหล็ก

โครงการรถไฟความเร็วสูง อาจใช้งบ 2 ล้านล้าน และเวลาในการก่อสร้างหลายปี แต่โครงการรถไฟความเร็วสูง ไฟฟ้าโปรเจคนี้ ไม่ต้องใช้งบมากมาย และใช้เวลาสร้างนาน เราก็สามารถมีรถไฟฟ้าได้ (แต่นั่งไม่ได้) จะไว้ขนผัก หรือไว้ใช้ทดลองวิทยาศาสตร์ ลองนำไอเดียนี้ประยุกต์ดูสิ อาจได้ไอเดียคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้กับโลกอนาคตก็ได้

สำหรับคลิปนี้เป็นการนำลวดทองแดง แม่เหล็ก และถ่านแบตเตอรี่ มาประกอบเข้าด้วยกัน ให้เกิดสนามแม่เหล็ก สามารถทำให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ ตามแนวของสนามแม่เหล็กที่ออกแบบไว้

This “Train” is made of magnet,copper wire and a dry cell.

ประดิษฐ์รถไฟของเล่น


via: อะไหล่รถยนต์หาดใหญ่