• ไอริช
  • เมื่อวันที่: 2014-05-06

ไอเดียสต็อปโมชั่น ขวดโดย kirsten lepore

สตอปโมชัน (Stop motion) เรื่อง Bottle เป็นผลงานของ Kirsten Lepore ใช้สถานที่ชายหาดริมทะเล สถานที่ปกคลุมด้วยหิมะ และใต้ท้องทะเล เป็นสถานที่เล่าเรื่องราวของตัวละครทั้ง 2 ตัว โดยใช้ขวดสื่อสาร เหตุการณ์จะจบลงเช่นไร?

Animated on location at a beach, in snow, and underwater, this stop-motion short details a transoceanic conversation between two characters via objects in a bottle. Written, directed, animated, edited, and sound by Kirsten Lepore.Good idea