ไอเดียแก้วกาแฟ CUP แก้วกาแฟพลิกกลับได้

C'UP เป็นมากกว่าแก้วกาแฟ แก้วไวน์ทั่วไป เราสามารถเลือกใช้มันได้ ว่าต้องการขนาดไหน ราคาอยู่ที่ประมาณ 40 

C'UP is a reversible coffee mug or more. Coffee, wine, liquor... You choose how and when to use it. Whether alone or in company you will give a new twist to one of life’s everyday pleasures. Enjoy! C'UP was born as a distinctive new piece to blend in with the home, a double cup or wineglass, in which you can choose the size you prefer. 40 

Ideal for capsule coffee making machines. With its unique design there is no need to use different sized cups. Simply turn the glass over for a small or larger coffee and as both sizes are the same height, no supports are needed and moreover there are no splashes. It’s easy, fast and saves on space. There is also the added value that this unique piece gives a touch of class and originality to go with your coffee. 

ไอเดียกาแฟ

via: yourchoiceontop